Theater & verhalen
voor jongeren

Frank Degruyter maakt voorstellingen voor jongeren.
Voorstellingen met de ‘VOETen’ op de grond, die naar vorm en inhoud bruikbaar materiaal aanleveren voor lessen taal en literatuur, geschiedenis, godsdienst, zedenleer, maatschappelijke vorming, expressie ....
Wat Frank brengt is inhoudelijk boeiend en relevant, artistiek verzorgd en niet zonder humor. Het zijn voorstellingen waar je echt iets aan hebt als leerling én als leerkracht.

Jongeren eerste graad flyer

Theater op school

Repertoire voor de 1e graad secundair onderwijs

Even op je tenen staan

Een poëzieprogramma voor eerstejaars

Met gedichten van een hele resem auteurs maakt Frank een grappige voorstelling waarin de leefwereld van 12-jarigen in al zijn aspecten getekend wordt. Het gaat over liefde, over ouders, over eenzaamheid, over leven en dood en over taal. Over gedichten en over spelen met woorden, klanken en betekenissen. En plots wordt poëzie echt heel leuk. Een tekstkeuze uit zowel jeugdals volwassenenpoëzie, voor zover dat onderscheid al moet bestaan.

(in de) Wolken

Voor leerlingen van 12 tot 16 jaar

‘Floris en Blancefl oer’, ‘Paris en Helena’ en ‘Romeo en Julia’ zijn drie klassiekers uit de wereldliteratuur. Klassieke verhalen waarvan je toch zelden het verloop kent of de ontknoping. Frank stopt deze verhalen in een nieuw kleedje. Hij doet dat met heel veel respect voor de basistekst. Hij speelt met taal en tekst dat het een lieve lust is. Het gaat tenslotte om liefdesverhalen. ‘in de Wolken’ van Frank Degruyter is verteltheater vol spanning, humor en romantiek. Voor fi jnproevers !

Raar

Tienercabaret voor wakkere gasten van 12- 15 jaar

Je zit er met je neus op en je ziet het niet.
Wat?
Hoe raar zo veel zaken eigenlijk zijn.
Geboren worden, hoe voelt dat?
En sterven, en verliefd zijn en ….
En dromen?
Dromen zijn bedrog, maar als je niet droomt…
ga je dood. En dat kan niet echt de bedoeling zijn.
Frank Degruyter springt van het ene verhaal in het
andere. Hij droomt zichzelf een leven en zit dan plots
midden in zijn verhaal.
Wat is waar en wat is verzonnen?
Misschien doet het er niet toe, zolang je maar durft te
geloven in je eigen droom.

William

Voor dames en heren van 12 tot 18 jaar

Shakespeare voor beginners, begin er maar aan.
In een taal en in een stijl die voor jongeren aantrekkelijk is, vindt Frank de sleutel die de deur naar ingewikkelde toneelstukken openmaakt. Frank vertelt Shakespeare: niet helemaal maar toch een heleboel.
Hamlet, Lear, MacBeth: ze passeren allemaal de revue. Je leert personages kennen alsof ze naast je deur wonen. Drie tragedies op een rij, maar met een behoorlijke dosis humor.

Stamboom

voor leerlingen van de 1e en 2e graad

Allemaal komen we van ergens.
We zijn allemaal als een takje
aan een tak
aan een stam
van een boom
die wortelt in de grond
waar komen we vandaan, uit welke tijd, uit welke
muziek, uit welke gebeurtenissen, uit welk verhaal,
uit welke geschiedenis?
Wanneer was vroeger?
Hoe lang is dat geleden?
Was de goeie ouwe tijd zoveel beter?
Wie op zoek durft naar vroeger baant zich een weg
naar de toekomst.
STAMBOOM is een nieuwe voorstelling van Frank Degruyter voor tieners vanaf 12 jaar. Het is een voorstelling over de kleine gebeurtenissen van elke dag en de grote gebeurtenissen die samen geschiedenis maken.

Jongeren tweede graad flyer

Theater op school

Repertoire voor de 2e graad secundair onderwijs

(in de) Wolken

Voor leerlingen van 12 tot 16 jaar

‘Floris en Blancefl oer’, ‘Paris en Helena’ en ‘Romeo en Julia’ zijn drie klassiekers uit de wereldliteratuur. Klassieke verhalen waarvan je toch zelden het verloop kent of de ontknoping. Frank stopt deze verhalen in een nieuw kleedje. Hij doet dat met heel veel respect voor de basistekst. Hij speelt met taal en tekst dat het een lieve lust is. Het gaat tenslotte om liefdesverhalen. ‘in de Wolken’ van Frank Degruyter is verteltheater vol spanning, humor en romantiek. Voor fi jnproevers !

William

Voor dames en heren van 12 tot 18 jaar

Shakespeare voor beginners, begin er maar aan.
In een taal en in een stijl die voor jongeren aantrekkelijk is, vindt Frank de sleutel die de deur naar ingewikkelde toneelstukken openmaakt. Frank vertelt Shakespeare: niet helemaal maar toch een heleboel.
Hamlet, Lear, MacBeth: ze passeren allemaal de revue. Je leert personages kennen alsof ze naast je deur wonen. Drie tragedies op een rij, maar met een behoorlijke dosis humor.

Frank Degruyter vertelt Roald Dahl

Drie verhalen uit het repertoire voor volwassenen : ‘Lam ter slachtbank’ is een Dahl-klassieker. ‘De prinses en de stroper’ en ‘Prinses Ovaria’ zijn helemaal niet bekend, maar zijn pareltjes uit het oeuvre van de meesterverteller. De grote kwaliteit van Dahl zit hem in de opbouw van de verhalen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, zo eenvoudig. De pointes zijn daarentegen telkens verrassend, de humor een beetje wrang. Met een minimum aan middelen en een maximum aan suggestie zet Frank je verbeelding aan het werk.

Mietjes

Oude verhalen voor jonge mensen

Mythen, verhalen zo oud als de geschiedenis, maar wie leest ze nog? Wie vertelt ze nog? Altijd al hebben mensen verhalen nodig gehad om hun eigen leven te begrijpen. Ze sleurden er goden bij, reuzen, helden en vijanden om zo wegwijs te raken in de wirwar van hun eigen bestaan.
Mensen nu zijn niet anders dan mensen toen. De chaos in de hoofden en de harten van de mensen is er nu niet minder om. Mensen kunnen de verhalen van vroeger nu nog altijd gebruiken.

Daarom hervertelt Frank Degruyter een aantal oude Griekse mythen, mietjes eigenlijk want de verhalen zijn kort, bondig en to the point. Verhalen over avontuur en succes, over liefde en verdriet, over kwellingen die niet overgaan en over genot dat van te korte duur is. Verhalen over alles waar iedereen bang voor is, of waar iedereen van droomt. Mietjes, verhalen over het leven zoals het is.

Stamboom

voor leerlingen van de 1e en 2e graad

Allemaal komen we van ergens.
We zijn allemaal als een takje
aan een tak
aan een stam
van een boom
die wortelt in de grond
waar komen we vandaan, uit welke tijd, uit welke
muziek, uit welke gebeurtenissen, uit welk verhaal,
uit welke geschiedenis?
Wanneer was vroeger?
Hoe lang is dat geleden?
Was de goeie ouwe tijd zoveel beter?
Wie op zoek durft naar vroeger baant zich een weg
naar de toekomst.
STAMBOOM is een nieuwe voorstelling van Frank Degruyter voor tieners vanaf 12 jaar. Het is een voorstelling over de kleine gebeurtenissen van elke dag en de grote gebeurtenissen die samen geschiedenis maken.

Wijze Vertellingen

Voor wijze mensen vanaf 16 jaar

‘Wijze’ vertellingen kun je op twee manieren begrijpen. In het Nederlands bedoel je: verhalen die ons wijsheid willen bijbrengen, ons iets willen leren. In het Gents betekent ‘wijs’ : boeiend, leuk, interessant. Frank Degruyter combineert de twee betekenissen in verhalen die ons iets vertellen over onszelf. In ‘Wijze vertellingen’ proberen mensen de realiteit naar hun hand te zetten. Het gaat over geld en macht, over waarheid en inbeelding, over de kleine kantjes en de grote dromen. Over hebzucht en afgunst, over wraak en mededogen. Kortom, over leven... en dood.

De teksten zijn nooit vrijblijvend maar hebben altijd weer dat fi jne laagje humor of ironie waardoor ‘de boodschap’ op een lichtvoetige manier wordt gebracht. Frank Degruyter schrijft en brengt teksten die ergens over gaan. Dit is een bewuste keuze als antidotum tegen vaak banaal vertier.

Jongeren derde graad flyer

Theater op school

Repertoire voor de 3e graad secundair onderwijs

William

Voor dames en heren van 12 tot 18 jaar

Shakespeare voor beginners, begin er maar aan.
In een taal en in een stijl die voor jongeren aantrekkelijk is, vindt Frank de sleutel die de deur naar ingewikkelde toneelstukken openmaakt. Frank vertelt Shakespeare: niet helemaal maar toch een heleboel.
Hamlet, Lear, MacBeth: ze passeren allemaal de revue. Je leert personages kennen alsof ze naast je deur wonen. Drie tragedies op een rij, maar met een behoorlijke dosis humor.

Grimmig

Frank Degruyter vertelt bekende en minder bekende verhalen van de gebroeders Grimm. Omdat ze in hun oorspronkelijke versie voor onze moderne oren een beetje braaf en saai klinken, maakt Frank er zijn eigen versie van. Stouter, donkerder, krasser, geheimzinniger. Misschien wel zoals de verhalen waren voor de Grimm Brothers ze een beetje hadden ‘gecorrigeerd’. Een grimmige voorstelling voor ‘ gniffelig’ luisterplezier...

Frank Degruyter speelt Paul van Ostaijen

Frank Degruyter maakte een brede keuze uit de poëzie van Van Ostaijen. Een selectie waarbij verschillende aspecten en thema’s in het oeuvre van de auteur aan bod komen. Van Ostaijen kortom niet op een ‘pied de stalle’ maar met zijn twee voeten op de grond. Een voorstelling met vaart en met vuur. De voorstelling wordt door Frank ingeleid om zo de figuur Van Ostaijen te plaatsen binnen zijn tijd, de periode net voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.

Van het Westelijk Front geen nieuws

Herdenkingsvoorstelling Wereldoorlog 1

In januari 1929 verscheen ‘Van het Westelijk Front geen nieuws’ van Erich Maria Remarque. Het boek vertelt over de lotgevallen van een aantal Duitse soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd meteen na het verschijnen verboden door de Duitse overheid. Het is een aangrijpend en ontroerend verhaal over de manier waarop de oorlog het leven van die jongemannen vernielt. Het boek werd in 1931 al twee keer verfilmd. ‘Van het Westelijk Front geen nieuws’ is zonder meer het sterkste anti-oorlogsboek uit de wereldliteratuur.

De voorstelling kan begeleid worden door Brecht Degryze op accordeon. Zijn muziek versterkt de sfeer en de weemoed van het verhaal.


Wijze Vertellingen

Voor wijze mensen vanaf 16 jaar

‘Wijze’ vertellingen kun je op twee manieren begrijpen. In het Nederlands bedoel je: verhalen die ons wijsheid willen bijbrengen, ons iets willen leren. In het Gents betekent ‘wijs’ : boeiend, leuk, interessant. Frank Degruyter combineert de twee betekenissen in verhalen die ons iets vertellen over onszelf. In ‘Wijze vertellingen’ proberen mensen de realiteit naar hun hand te zetten. Het gaat over geld en macht, over waarheid en inbeelding, over de kleine kantjes en de grote dromen. Over hebzucht en afgunst, over wraak en mededogen. Kortom, over leven... en dood.

De teksten zijn nooit vrijblijvend maar hebben altijd weer dat fijne laagje humor of ironie waardoor ‘de boodschap’ op een lichtvoetige manier wordt gebracht. Frank Degruyter schrijft en brengt teksten die ergens over gaan. Dit is een bewuste keuze als antidotum tegen vaak banaal vertier.